Alle pups zijn geplaatst.

Pups verwacht eind februari - Chiots attendu pour fin fevrier - Puppies expected for end of february.

Pups verwacht voor september 2015- Chiots attendu pour septembre 2015- Puppies expected for september 2015.